Opzegvergoeding

 

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

Voorbeeld

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,00 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1

Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,00 betaald, dat is € 2.400,00. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,00 dat is € 1.200,00.

Methode 2

Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,00 zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,00 per maand (€ 320,00 min € 300,00) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,00.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,00 in rekening.

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.