Eigen bijdrage bij schade & BKR

• De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
• Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 50% van de eigen bijdrage door(€ 250,00),
• Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 75% (€ 375,00) door.
• Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,00) bij u in rekening.

GB Autolease B.V. is verplicht een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast is GB Autolease B.V. verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:
De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
Uw maandtermijn is € 250,00
GB Autolease B.V. registreert bij BKR  36 x € 250,00 = € 9.000,00

Aandachtpunt:

Wanneer u binnen nu en 4 jaar van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.